امروز: دوشنبه 8 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار

بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار دسته: معدن
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 266 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 115

بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار

قیمت فایل فقط 26,400 تومان

خرید

بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار

چکیده :

سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL  را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از  Na2CO3  با  pH متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    1.60= Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray  بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .

رفـتار مکانیکی شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب  CaO  نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .


فهرست مطالب

عنوان                                                                              شماره صفحه

 فصل اول

   کلیات....................................................................................................1

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

   2-1- مقدمه ..........................................................................................4

   2-2- قوانین و برنامه های دولتی ...............................................................8

   2-3- تولیدات ........................................................................................9

    2-3-1- بوکسیت ................................................................................9

    2-3-2- آلومینا ..................................................................................9

   2-4- مصرف ......................................................................................10

    2-4-1- بوکسیت ..............................................................................10

    2-4-2- آلومینا ................................................................................12

   2-5- قیمت .........................................................................................13

   2-6- تجارت .......................................................................................15

   2-7- باز بینی جهانی ............................................................................18

    2-7-1- ترکیب صنایع ........................................................................20

    2-7-2- استرالیا ...............................................................................20

    2-7-3- برزیل .................................................................................22

    2-7-4- آلمان ..................................................................................23

    2-7-5- هند ....................................................................................23

    2-7-6- ایران ..................................................................................24

    2-7-7-ایرلند ...................................................................................24

    2-7-8- جامائیکا ..............................................................................25

    2-7-9- روسیه ................................................................................26

    2-7-10- سوریه ..............................................................................28

    2-7-11- جزایر بریتانیا .....................................................................29

2-7-12- ویتنام ...............................................................................29

   2-8- چشم انداز ...................................................................................30

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

   3-1- مقدمه ........................................................................................31

   3-2- آزمایشگاهی ................................................................................33

    3-2-1- مواد ...................................................................................33

    3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون ..........................................................34

   3-3- نتایج حاصله ...............................................................................36

3-3-1- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی ................36

    3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ..........................................39

    3-3-3-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت .....................................................................................40

    3-3-4- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ...................41

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

   4-1- مقدمه ........................................................................................44

   4-2- پردازش تجربیات کسب شده ............................................................48

   4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد ...................................................................51

فصل پنجم

   نتیجه گیری .........................................................................................57

منابع و مأخذ ..............................................................................................59

منابع اینترنتی .............................................................................................69

قیمت فایل فقط 26,400 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار , سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر